Dit is Sofie

Op de foto bovenaan dit blog zie je Sofie. Sofie is voor het eerst in 2000 verschenen in een verkeerslicht in Amersfoort. Voor het eerst is er in Nederland een verkeerslicht met een vrouw. Ze heeft voor veel opschudding gezorgd. Ze heeft in de landelijke dagbladen gestaan. Mag dat wel volgens de officiële verkeersregels en wetgeving, een vrouwtje in een verkeerslicht?


Sofie is mooi. Mooi vormgegeven. Overduidelijk een vrouw. Vrouwenhaardracht, mooie ronde vormen, niet te mager en ze heeft een jurk aan. Ik houd van dit stoplicht. Ik vind het bijzonder prettig om dit vrouwenfiguurtje in het verkeer te zien. Inmiddels is Sofie legaal en te zien in diverse steden in Nederland.

Vraag aan het Jeugdjournaal

In april van dit jaar was er een slim meisje van 10, Hanna. Zij vroeg aan het Jeugdjournaal waarom er geen verkeersborden met vrouwen zijn. Wanneer zij van huis naar school loopt ziet zij alleen maar verkeersborden met mannetjes.
In deze uitzending vertelt Hanna dat dit haar het gevoel geeft dat vrouwen niet belangrijk zijn in het verkeer. Samen met het Jeugdjournaal gaat zij op pad. Hanna vraagt of er verkeersborden gemaakt kunnen worden met meisjes en vrouwen met bijvoorbeeld een staart of vlechten in het haar of een rokje aan.

Deze verkeersborden kunnen makkelijk geprint worden. En Hanna krijgt een prachtig verkeersbord mee naar huis. Ze wil het bord bij haar in de buurt plaatsen en ze gaat hiervoor in gesprek met een verkeersdeskundige (een man).

Het zijn geen mannetjes, maar mensen

Deze man legt haar uit dat ze dit verkeersbord niet mag plaatsen:

“Wanneer iedereen een zelfbedacht bord gaat ophangen, begrijpt de weggebruiker niet wat er bedoeld wordt.”

Hanna:

“Waarom staan er niet zoveel vrouwen op verkeersborden?’

Verkeersdeskundige:

“Op de verkeersborden in Nederland worden nog wel eens poppetjes gebruikt en die lijken wel een beetje op een mannetje, maar eigenlijk is het gewoon een mens. Je kunt nu niet een meisjespoppetje maken, want dan moet je ook jongetjes gaan maken op verkeersborden.”

Duh…. Wat staat er NU dan op al die verkeersborden?? 

Onze wereld is voor en door mannen ontworpen

Op dit moment lees ik het boek ‘Onzichtbare vrouwen’ van Caroline Criado Perez. Het boek heeft als ondertitel ‘Waarom we leven in een wereld voor en door mannen ontworpen.’
Een fascinerend en schokkend boek. Dit boek laat zien, en onderbouwt met harde feiten, hoe wereldwijd de helft van de bevolking zich moet aanpassen aan een mannenwereld. In het verkeer, op de arbeidsmarkt, in de publieke ruimten, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, oftewel in de hele samenleving.

Medicijnen voor vrouwen bestaan niet

of nauwelijks…
Wist je bijvoorbeeld dat vrouwen medicijnen krijgen voorgeschreven op basis van het feit hoe mannen op deze medicatie reageren? Ook bij ernstige, levensbedreigende ziekten krijgen zij een behandeling voor geschreven die gebaseerd is op onderzoek bij mannen. 

De gemiddelde mens menstrueert niet

Er wordt zo weinig medisch onderzoek gedaan op vrouwen omdat dit zoveel complexer zou zijn. Want vrouwen hebben een menstruatiecyclus. Hierdoor is het moeilijker om betrouwbare testresultaten te krijgen. Punt. 
Laten we dan maar net doen alsof de menstruatiecyclus niet bestaat. Doen alsof er geen vrouwenlichamen zijn en de helft van de wereldbevolking negeren. We bepalen ons medischonderzoek op basis van de fysieke eigenschappen van de man, die doorgaat voor de ‘gemiddelde mens’. 

Oke, complexe materie. Ik ben geen arts en geen wetenschapper. Laat ik mij bezighouden met iets dat heel zichtbaar is in onze samenleving. Het verkeer, de bewegwijzering en verkeersborden.

Laten we teruggaan naar Sofie en Hanna.

Kijk een woonerf!

Op de site van de ANWB staat een overzicht van de belangrijkste verkeersborden in Nederland. Er zijn geen borden met vrouwfiguren, en vijftien borden met man-figuren. Eh, o nee mensfiguren… Hierboven een prachtig voorbeeld van het bord ‘woonerf’. Twee ‘mens-figuren, een voetbal, een auto en een huis.

Goh, zou dit bord zijn ontworpen door een man of een vrouw? 

Alle borden met fietsen, zijn mannen-fietsen. Geen fietsen met een lage instap, zonder horizontale stang. Zelfs de e-bike is alleen voor mannen…

Verkeersbord met vrouw is officieel geen verkeersbord

De site informatiebord.nl (voor het oefenen van je verkeersexamen.) heeft een veel uitgebreider overzicht van verkeersborden die in Nederland worden gebruikt, ook van borden met mensfiguren.
Hier vind ik maar liefst één verkeersbord met een vrouw: parkeren voor zwangere vrouwen. 

Bij overige informatie over dit verkeersbord staat:

GEEN officieel verkeersbord conform regelement voor verkeerstekens (RVV – Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990)

Waarom zo’n drukte om stoplichten en verkeersborden?

Om de vooringenomenheid, de bias in onze samenleving. Het is een natuurlijk gegeven dat mensen keuzes maken op basis van iets of iemand waarin ze zichzelf herkennen. Dit gebeurt vaak onbewust. Vrouwen doen dit ook. Mannen domineren heel veel posities in onze samenleving. Deze mannen maken beslissingen op basis van iets of iemand waarin zij zichzelf herkennen.

Symbolen en taal werken in op het onbewuste (in de reclamewereld wordt hier volop gebruik van gemaakt). Welk effect zal het op mannen hebben als in elk stoplicht in Nederland, en op elk verkeersbord een vrouw is te zien in plaats van een man? Welk effect heeft dit op vrouwen?

Kijktip

Voor wie geen zin heeft in het lezen van een boek over dit onderwerp. Op dit moment wordt er een fantastische serie uitgezonden op BNN-Vara: ‘It’s a man’s world’. Het programma wordt gepresenteerd door Sophie (what’s in a name) Hilbrand. Een sociaal experiment waarbij zonder dat de deelnemers het weten de rollen van vrouwen en mannen worden omgedraaid. Fascinerende televisie. Toegankelijk en met diepgang. 

Brief aan het ministerie

Het jeugdjournaal-item met Hanna over het gebrek aan vrouwen op verkeersborden eindigt met het volgende advies van de verkeersdeskundige aan Hannah: “Je kan een brief schrijven aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, met het verzoek voor meer vrouwen op verkeersborden.”

Ik weet niet of ze deze brief ook daadwerkelijk heeft verzonden.

Zullen we Hanna steunen en een petitie tekenen?

Teken de petitie Wij willen vrouwen op verkeersborden!

2 Comments on “Vrouwen zijn geen gewone mensen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.